Gotowy plik przygotowany w programie Power BI, który pozwala na analizę historii pomiarowej (pliku CSV) urządzenia MEW-01.

Prosta analiza danych związanych z zużyciem energii elektrycznej i sprawdzenie opłacalności taryf G11 i G12W.

Skorzystaj z gotowego analizatora danych zużycia energii dla urządzenia MEW-01, przygotowanego w Power BI Desktop.

W jaki sposób pobrać dane pomiarowe MEW-01 firmy ZAMEL do Excel, aby móc je później przedstawić w formie czytelnych wykresów w Power BI.