Gotowy plik przygotowany w programie Power BI, który pozwala na analizę historii pomiarowej (pliku CSV) urządzenia MEW-01.